Kutatócsoportok

Az intézet 20 kutatócsoportjában 102 kutató, 39 doktorandusz és számos diákkörös dolgozik
Nincs megjeleníthető elem

Molekuláris Sejt Metabolizmus Kutatócsoport

A Csoport fő célja a pajzsmirigyhormon háztartartás tanulmányozása az agyban és csatolt perifériákon.

Biológiai Számítások Kutatócsoport

VezetőUjfalussy Balázs
Biofizikától az egysejt és hálózati dinamikáig, modellek segítségével.

Endokrin Neurobiológia Kutatócsoport

VezetőLiposits Zsolt
Endokrin funkciók idegrendszeri szabályozása

Idegi Jelátvitel Kutatócsoport

VezetőMakara Judit
Célunk annak megértése, hogy az idegsejtek dendritjeinek és dendrittüskéinek aktív, feszültségfüggő tulajdonságai hogyan járulnak hozzá a sejtek és az általuk alkotott hálózat információfeldolgozó képességéhez.

Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport

VezetőKatona István
Munkánkkal az idegsejtek közti kommunikációt szabályozó folyamatokat vizsgáljuk. Célunk az idegi jelátvitel változékonyságáért felelős mechanizmusok molekuláris felépítésének és élettani szerepének megértése.

Transzlációs Magatartás Idegtudomány Kutatócsoport

VezetőMikics Éva
Transzlációs Magatartás Idegtudomány Kutatócsoport

Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport

VezetőSperlágh Beáta
Kutatócsoportunk fő tudományos missziója annak megértése, hogy a gyulladás oka, következménye vagy kísérőjelensége a pszichiátriai kórképeknek, továbbá új purinerg és neuroimmunomodulációs terápiás stratégiák kidolgozása idegrendszeri betegségekben.

Hálózat és Viselkedés Neurobiológiai Kutatócsoport

VezetőDr Mátyás Ferenc
Kutatásaink fókuszában az érzelemszabályozás neurobiológiája áll.

Rendszer-Neurobiológia Kutatócsoport

Kutatásaink fókuszában az áll, hogy a szubkortikális központok különböző neuron típusai hogyan közvetítik az olyan kognitív folyamatokat, mint a figyelem, a tanulás és a memória.

Celluláris Neurofarmakológia Kutatócsoport

VezetőSzabadics János
Az axonok elektromos jeleivel foglalkozunk. Hogyan működnek az axonok? Egy axonnak milyen hozzájárulása van a hippocampus működéséhez?

Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport

VezetőFekete Csaba
A csoport kutatásainak fókuszában az energiaháztartás és a hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozása áll

Molekuláris Neuroendokrinológia Kutatócsoport

VezetőKovács Krisztina
Kutatásaink célja a stresszválasz neurobiológiai hátterének megértése. Vizsgáljuk továbbá, hogy a mikrobiom hogyan befolyásolja a gazdaszervezet endokrin működését és
stressz reaktivitását.

Reproduktív Neurobiológia Kutatócsoport

VezetőHrabovszky Erik
A Reproduktív Neurobiológia Kutatócsoport molekuláris, sejt- és rendszerszintű kutatásainak fő célja a szaporodást irányító központi idegrendszeri folyamatok mélyebb megértése.

Hálózat Idegélettan Kutatócsoport

VezetőHájos Norbert
Kutatócsoportunk fő célja, hogy megértsük a neuronhálózatok működésének logikáját.

Agykéreg Kutatócsoport

VezetőNyiri Gábor
Neuronális hálózatok, reprezentációk és modellek.
Az agy magasabb rendű kognitív funkcióinak agykéreg alatti szabályozását tanulmányozzuk.